Rodzic - niezastąpione wsparcie ucznia korzystającego z programu lingos.
Dzięki codziennej dawce motywacji do systematycznej nauki, dziecko będzie doskonaliło słownictwo w atrakcyjny, nowoczesny i skuteczny sposób.
Rodzic otrzymuje informacje związane z wykonanymi przez dziecko lekcjami. Raporty zawierają informacje o systematyczności nauki oraz postępach w poznawaniu słownictwa.
Wkrótce planujemy uruchomić naukę również dla rodziców posiadających konto premium!
Wystarczy wykonać krótki test poziomujący ze znajomości angielskich słówek.
Inteligentny system powtórek oceni wyniki i dostosuje dla użytkownika indywidualny program nauki z lingos.