Największą motywacją dla nas przy tworzeniu aplikacji lingos była chęć wsparcia nauczycieli języków obcych w ich codziennej pracy.
Nasz program pozwala zdjąć z ich barków przynajmniej część obowiązków.
Odbywa się to przy zwiększonym zaangażowaniu ze strony uczniów, dzięki możliwości nauki na urządzeniach mobilnych oraz systemowi wyzwań.
W prostym i intuicyjnym panelu nauczyciela można tworzyć wirtualne klasy i przydzielać do nich wybrane zestawy fiszek z gotowej bazy, w razie potrzeby dodając do puli własne wyrażenia.
Istnieje również możliwość przydzielania słownictwa indywidualnie dla każdej z klas zgodnie z materiałem realizowanym w szkole.
Słowa dodawane na wcześniejszych etapach nauki będą systematycznie powtarzane również później – pozwoli to na przypomnienie słów, które sprawiały trudności oraz utrwalenie już zapamiętanych.
Co więcej, z poziomu panelu nauczyciela można śledzić postępy uczniów.
Dzięki automatycznie generowanym raportom możliwe jest sprawdzenie z jaką systematycznością uczniowie wykonywali lekcje, zweryfikowanie które słowa sprawiają najwięcej kłopotów, a także zapoznanie się z sugerowanymi przez lingos ocenami.
Przed pierwszą lekcją zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem nauczyciela.